Działka siedliskowa. Czym się różni od budowlanej?

Działka siedliskowa to grunt przeznaczony pod budownictwo zagrodowe. Kiedy warto zdecydować się na tego typu inwestycję i co warto wiedzieć, zanim kupimy działkę siedliskową?

Co to jest działka siedliskowa?

Na działce siedliskowej znajdują się budynki rolne (np. obory, chlewnie, stajnie, stodoły). Tego typu grunt nadaje się także pod budowę (pod określonymi warunkami). Warto podkreślić, że przekształcenia działki rolnej w siedliskową może dokonać tylko rolnik. Zgodnie z polskim prawem może to być osoba, która:

  • przez ostatnie 5 lat prowadziła lub pracowała w gospodarstwie rolnym, 
  • ma wykształcenie rolnicze i posiada grunty rolne (własność, wieczyste użytkowanie, dzierżawa).

Siedlisko dla każdego?

Zmiany w polskim prawie utrudniły obrót gruntami rolnymi, w związku z czym ich zakup możliwy jest wyłącznie przez rolników. Wyjątek stanowią działki siedliskowe, dla których powstały odrębne rozporządzenia. Tak więc właścicielem siedliska może zostać każdy. Jeśli siedlisko kupi rolnik, dalsze postępowanie jest prowadzone w normalnym trybie (osoba będąca rolnikiem może prowadzić działalność rolniczą na terenie działki siedliskowej bez żadnych przeszkód).

Natomiast gdy działkę siedliskową chce nabyć osoba, która rolnikiem nie jest, może to zrobić tylko w sytuacji, kiedy istnieje prawomocne pozwolenie na budowę (po wybudowaniu domu właściciel musi odrolnić działkę na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku).

W przypadku zakupu przez nierolnika siedliska z istniejącą zabudową rolną może on złożyć wniosek o przebudowę budynków znajdujących się na nabytym gruncie.

Przekształcenie działki rolnej w siedlisko – co warto wiedzieć?

Informacje o tym, czy działka rolna może zostać przekształcona w siedlisko, można uzyskać, odwiedzając gminę – należy się postarać o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tego typu dokument określa minimalną powierzchnię działki, która może być przeznaczona pod siedlisko. Jeśli dana działka jest mniejsza, niż wykazują ogólne regulacje, nie dostaniemy pozwolenia na budowę zabudowy siedliskowej.

Źródło: pixabay.com/MartinPhotography

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.