Zakup mieszkania z licytacji komorniczej – na co należy uważać?

Każdy, kto chce kupić mieszkanie bądź dom, ma świadomość, że istnieje możliwość wejścia w posiadanie nieruchomości po zdecydowanie korzystniejszej cenie niż jej rynkowa wartość. Tą szansą jest kupno domu bądź mieszkania z licytacji komorniczej. 

Wiąże się to jednak z pewnymi niedogodnościami i aspektami natury prawnej, na które musimy zwrócić uwagę, decydując się na takie wyjście. Na jakich zasadach odbywa się licytacja komornicza? Jakie prawa przysługują lokatorom i o czym musimy pamiętać?

Kiedy mamy do czynienia z mieszkaniem z licytacji komorniczej?

Najczęściej wtedy, kiedy właściciel nie wywiązuje się ze spłaty kredytu hipotecznego. Kredytodawca składa oficjalny wniosek do sądu z prośbą o wydanie nakazu przejęcia mieszkania, wynikającego z niespłacanego zadłużenia. W wyniku tego nieruchomość trafia na rynek wtórny. Wiąże się to przeważnie z niższą ceną początkową, która ma zachęcić potencjalnych chętnych do licytowania. Oznacza to również wydanie nakazu eksmisji dla dotychczasowych lokatorów nieruchomości.

O czym musisz pamiętać, kupując przejętą nieruchomość?

Kredytodawcy chcą jak najszybciej odzyskać zainwestowane fundusze, dlatego pod względem finansowym najlepiej kupić mieszkanie z aukcji komorniczej. Dzięki temu proces finalizacji transakcji znacząco się skróci. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, formalności można zakończyć już po miesiącu.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że zakup takiej nieruchomości może wiązać się z wieloma nieoczekiwanymi sprawami i w efekcie stać się dla nas utrapieniem. Na początku, przystępując do licytacji komorniczej, powinieneś zwrócić uwagę na termin wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeśli miał miejsce przed 3 maja 2012 r., wówczas postępowanie nie będzie podlegało znowelizowanym przepisom regulującym postępowanie egzekucyjne, wprowadzonym ustawą z 16 września 2011 r. To ważne, gdyż nowelizacja odpowiadała za naprawę wielu wad wcześniej obowiązujących przepisów.

Decydując się na taki zakup, musisz pamiętać również o tym, że tego typu transakcje najlepiej opłacać gotówką bądź mieć zapewnione zaplecze finansowe, które będziesz mógł podjąć maksymalnie w ciągu miesiąca od zakupu.

Rękojmia

To forma zabezpieczenia wierzytelności zapewniająca dotrzymanie warunków zapłaty. Wynosi jedną dziesiątą oszacowanej wartości nieruchomości. Opłatę tę uiszcza się, przystępując do licytacji. Osoba, która wygrała licytację, a w wyznaczonym terminie nie dokona zapłaty pełnej kwoty, traci wszystko, zaś osoby, które nie wygrały, odzyskują wpłacone pieniądze.

Co z lokatorami?

Możliwe jest, że po zakupie i dopełnieniu wszelkich formalności nie będziemy mogli zacząć użytkować nabytej przez nas nieruchomości z powodu mieszkających w niej lokatorów. Jak się ich pozbyć? Jeśli sposoby dyplomatyczne zawiodą, konieczne będzie wszczęcie postępowania eksmisyjnego, co oznacza wniesienie pozwu o eksmisję przed sądem cywilnym. W niektórych przypadkach eksmisja nie będzie jednak możliwa, a nowy właściciel będzie zobowiązany do zapewnienia nowego lokum tymczasowego. Zgodnie z prawem nie wolno eksmitować: kobiety w ciąży, małoletnich wraz z opiekunami, bezrobotnych, obłożnie chorych, emerytów i rencistów oraz innych osób spełniających przesłanki zgodne z ustawą z dn. 29.11.1990 r. o pomocy społecznej.

Zdj. główne: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.