Do kiedy trzeba zapłacić podatek za mieszkanie, dom lub grunt?

Maksymalna wysokość tej opłaty jest określona przez Ministra Finansów, ale o tym, ile rzeczywiście wyniesie, decydują już samorządy. Czy wiesz, że termin płatności jest uzależniony od wysokości opłaty?

Do uiszczenia podatku są zobowiązani nie tylko właściciele domów, mieszkań i gruntów, ale także garażów. Górna granica podatku od nieruchomości zmienia się każdego roku w zależności od tego, jaki będzie wskaźnik cen za towary i usługi w pierwszym półroczu. Ponieważ w 2020 roku inflacja była równa 3,9 proc. – o tyle ta granica zostanie podniesiona. Jeśli opłata nie przekroczyła 100 złotych, należy ją wnieść w terminie do 15 marca bez możliwości rozłożenia jej na raty. Cztery raty przysługują osobom, które zapłacą większą kwotę. Będą miały czas kolejno do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Pieniądze można przelać na konto, przekazać w kasie gminy lub inkasentowi – osobie upoważnionej przez gminę.

Zdj. główne: Lukasz Radziejewski/unsplash.com

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.