Dodatek osłonowy – komu będzie przysługiwał?

Dodatek osłonowy został przyjęty na bazie ustawy z 17 grudnia 2021 roku. Rząd określa go jako kluczowy element Tarczy Antyinflacyjnej. Celem jego wprowadzenia jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Na wsparcie może liczyć blisko 7 mln gospodarstw domowych. Budżet został określony na ponad 4 mld zł.

Kto może skorzystać z dodatku osłonowego?

Z funduszy wypłacanych za pośrednictwem dodatku osłonowego będą mogły skorzystać osoby, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dokumenty niezbędne do skorzystania z finansowania

Żeby móc skorzystać z dodatku osłonowego, trzeba przedstawić w urzędzie gminy dokument stwierdzający tożsamość, a także poprawnie wypełniony wniosek. Konieczne może być też przedstawienie dodatkowych dokumentów, na przykład orzeczenia sądu o alimentach płaconych dla osób spoza gospodarstwa domowego i potwierdzenia ich uiszczenia.

Zdj. główne: Lucas Santos/unsplash.com

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.