Podatek od nieruchomości. Nowe stawki od 2022 roku

W ostatnim czasie z powodu inflacji wszędzie spotykamy się ze wzrostami cen. Niestety tendencja podwyżek dotyczy również podatku od nieruchomości. Sprawdź, jakie stawki będą obowiązywać od 2022 roku i nie daj się zaskoczyć!

Podatek od nieruchomości 

Każdy właściciel nieruchomości, posiadacz samoistny czy użytkownik wieczysty jest zobowiązany do corocznego uiszczania opłaty w postaci podatku od nieruchomości. Jest on naliczany w różnych stawkach w zależności od tego, co posiadamy oraz w jaki sposób z tego korzystamy. Podatek od nieruchomości dotyczy zarówno gruntów, jak i budynków bądź ich części znajdujących się na posiadanej przez nas ziemi, np. budynków mieszkalnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym, budowli (obiektów, które nie są budynkami), a także gruntów, na których znajdują się jeziora, oraz zwykłych pól uprawnych. Jego stawki ustalane są przez rady gmin, które muszą stosować się do wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów. 

Nowy rok – nowe stawki

Od nowego roku wzrosły maksymalne stawki podatku od nieruchomości, o czym poinformował nas jakiś czas temu resort finansów. Na tej podstawie gminy oraz samorządy mogą ustalać wysokość podatku od nieruchomości mieszkalnych na wysokość maksymalnie 0,89 zł za metr kwadratowy. Górna granica podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to koszt 25,74 zł, a za pozostałe budynki będzie to 8,68 zł. W kwestii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy maksymalnie 1,03 zł za metr kwadratowy, w przypadku pozostałych gruntów najwyższa dopuszczalna stawka wynosi 0,54 zł. Na ten moment już wiadomo, że większość gmin dużych miast w naszym kraju podnosi stawki. Twierdzą, że jest to pokłosie wszechobecnej inflacji, wzrostu cen prądu i paliw oraz negatywnego wpływu na działalność jednostek samorządowych wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. 

Gdzie zapłacimy najwięcej? 

W tej chwili władze miast takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz, Gdańsk czy Wrocław już zapowiedziały, że zamierzają wykorzystać maksymalnie dopuszczalny pułap stawek na najbliższy rok. 

Na szczęście zdarzają się również miasta, gdzie stawki te w nowym roku okażą się niższe i będą to między innymi Katowice, Toruń, Zielona Góra, Olsztyn, Opole, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów czy Białystok

W jaki sposób opłacić podatek? 

Właściciele mieszkań czy gruntów będący osobami fizycznymi są zobligowani do uiszczenia opłaty za nieruchomości w sposób ratalny w czterech transzach kolejno: 

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września,
  • do 15 listopada. 

O wysokości płaconego przez nas podatku decydują wójt gminy, burmistrz bądź prezydent miasta, sama procedura odbywa się poprzez zrobienie przelewu bankowego na konto podane w informacji o należnej wysokości podatku wystawionej przez Urząd Gminy. 

Warto także wiedzieć, że jeżeli danina na rzecz państwa jest niższa niż 100 zł, wtedy podatek płatny jest jednorazowo, a za termin jego płatności przyjmuje się 15 marca.

Zdj. główne: Kostiantyn Li/unsplash.com

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.