Białe certyfikaty – co to jest i komu przysługują?

Białe certyfikaty to coraz popularniejszy temat, są to świadectwa efektywności energetycznej. Sprawdź, jak uzyskać taki certyfikat.

Dofinansowanie

Białe certyfikaty dla firm są formą dofinansowania, którą uzyskać można na podstawie realizowania przedsięwzięć proefektywnościowych, takich jak:

  • wymiana wyeksploatowanych pomp, 
  • wymiana wentylatorów i innych sprzętów na urządzenia dopasowane do danego miejsca, 
  • wymiana odcinka wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej (na sieć preizolowaną), 
  • zabudowa instalacji odzysku odpadowego ciepła, 
  • wymiana oświetlenia na bardziej oszczędne.  

Jak uzyskać biały certyfikat?

Żeby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej należy przeprowadzić audyt  efektywności energetycznej. Osoba inwestująca uzyska wówczas szereg potrzebnych informacji, takich jak zużycie energii, obecny stan techniczny budynku, instalacji i urządzeń, ocenę opłacalności ekonomicznej, czy też wskazanie przedsięwzięć, które pozwolą poprawić efektywność energetyczną audytowanego otoczenia. Bardzo ważne jest to, że sporządzony raport jest załącznikiem do wniosku, jaki składa się w celu uzyskania białych certyfikatów. Po spełnieniu szeregu warunków przez inwestora należy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na decyzję czeka się do 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Źródło: www.rynekpapierniczy.pl 

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.