Okres wypowiedzenia wynajmu lokalu przy umowie na czas określony

Kiedy decydujemy się na wynajem lokalu z umową na czas określony, warto wcześniej sprawdzić, ile w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy pozostanie nam dni na opuszczenie wynajmowanej przez nas przestrzeni.

Informacje ogólne

Zasady najmu lokalu zostały szczegółowo określone w „Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”. Umowa najmu jest jednym z najmniej wariantywnych dokumentów. Większość zapisów w niej zawartych musi zgadzać się z wyżej wymienioną ustawą. Dokument musi zawierać dane każdej ze stron, wysokość czynszu i termin jego płatności oraz czas trwania umowy.

Zasady i okres wypowiedzenia umowy najmu na czas określony

W przypadku umowy na czas określony żadna ze stron nie ma możliwości wypowiedzenia jej z dowolnej przyczyny lub bez zupełnego jej podania. Możliwość wypowiedzenia istnieje w ściśle określonych przypadkach oraz z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia. Umowę na czas określony może zerwać Najemca w przypadku kiedy: wady nieruchomości ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, Wynajmujący nie usunął w odpowiednim czasie wad powstałych później (pomimo ich zgłoszenia), wady powstałe później nie są możliwe do usunięcia. Wynajmującemu przysługuje wypowiedzenie umowy kiedy: Najemca zalega za 3 pełne okresy płatności (pomimo pisemnego upomnienia), lokator wykorzystuje w niewłaściwy sposób lokal oraz doprowadza do powstawania szkód lub nie stosuje się do zachowania miru domowego (pomimo pisemnego upomnienia), Najemca podnajmuje lokal bez zgody właściciela, budynek lub lokal wymagają pilnego remontu, lub rozbiórki. W tych konkretnych przypadkach okres wypowiedzenia nie obowiązuje i dzieje się w trybie natychmiastowym.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.