Nowe Warunki Techniczne. Zmiany w prawie budowlanym od 1 stycznia 2021

Nowy rok to również zmiany w warunkach technicznych domów, które będę budowane po 1 stycznia 2021. Znowelizowane prawo budowlane wprowadza ostrzejsze normy dotyczące izolacji cieplnej budynków.

Nowe normy dla współczynników Ep i U

Nowe warunki techniczne są w ostatnich latach kolejną zmianą, która podwyższa wymogi izolacyjności cieplnej budynków. Nakazują inwestorom stosowanie coraz lepszych rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię nieodnawialną.

>> Zobacz też: Rząd przyjął projekt tzw. pakietu mieszkaniowego

Wskaźnik zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych dla budynków jednorodzinnych został zmieniony z 95 kWh/m2 na 70 kWh/m2 na rok. W praktyce oznacza to konieczność używania odnawialnych źródeł energii oraz budowanie domów z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej.

Współczynnik przewodzenia ciepła w nowych warunkach technicznych wynosi do 0,2 W/(m2K). Im jest niższy, tym mniej ciepła „ucieka” przez ściany.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.