Odległość garażu od granicy działki 2021. Co mówi prawo?

Zwykło się mawiać, że „wolnoć Tomku w swoim domku”, jednak w przypadku budowy garażu wolnostojącego nie do końca tak jest. Niestety ograniczają nas pewne prawa, które wyznaczają minimalną odległość od granicy naszej działki, gdzie możemy postawić garaż.

Gdzie postawić garaż?

Okazuje się, że pomimo prawa własności budując garaż, musimy zastosować się do planu zagospodarowania przestrzeni oraz do warunków technicznych.

Garaż wolnostojący a granica działki

Garaż może zostać wybudowany w odległości od krańca działki nie mniejszej niż: 

  • 4 m, w przypadku, gdy garaż jest zwrócony do niej ścianą z oknem lub drzwiami; 
  • 3 m, w momencie, kiedy nie ma w ścianie żadnych otworów; 

1,5 m — gdy pozwala na to plan miejscowy lub działka jest węższa niż 16 m albo długość garażu nie przekroczy 6,5 m, a jego wysokość wyniesie maksymalnie 3 m bądź garaż będzie przylegał jedną ze ścian do budynku znajdującego się na działce obok

Kiedy działka graniczy z drogą, wtedy o minimalnej odległości decyduje art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Źródło: prawo-budowlane.info

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.