Rząd przyjął projekt tzw. pakietu mieszkaniowego

4 listopada doszło do przyjęcia projektu dotyczącego „rynkowej części’’ pakietu mieszkaniowego. Nowe uregulowania mają dać szansę gminom na przyspieszenie budownictwa komunalnego. 

Kolejna część ustawodawstwa mieszkaniowego 

Dotąd udało się wprowadzić już część zapowiadanego pakietu ustawodawstwa mieszkaniowego. Powstały uregulowania korzystne dla najemców i budownictwa społecznego. Przyjęty przez rząd projekt wprowadza rozwiązanie określane jako „lokal za grunt’’.

Na czym polega zasada „lokal za grunt’’?

Gmina będzie mogła wystawić działkę na sprzedaż. Musi być objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy. Inwestor kupujący grunt stawia na nim nowy budynek lub remontuje już istniejący. Jako część rozliczenia za nabyty grunt inwestor ma w obowiązku przekazać gminie część lokali po zakończeniu budowy. Ich liczba jest wcześniej ustalona. Gminy mogą wówczas:

  • potraktować nabyte lokale jako komunalne,
  • wnieść mienie do spółek gminnych,
  • wnieść mienie do spółek państwowych.

Nabywcy mieszkań uzyskanych przez gminy będą mieli prawo ubiegania się o dopłaty do czynszu przewidziane w ramach programu „Mieszkanie na start’’. Gminy prowadzące aktywną politykę mieszkaniową będą mogły dodatkowo ubiegać się o „grant na infrastrukturę’’. Będzie można z niego finansować dodatkowe przedsięwzięcia związane z budownictwem mieszkaniowym np. drogi dojazdowe.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.