Jak przygotować teren pod budowę szamba?

/
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Potencjalny ruch zbiornika po instalacji jest mierzalny, przewidywalny i możliwy do uniknięcia. Właściwa ocena pierwotnego gruntu, materiału podściółkowego, głębokości do wód gruntowych, materiału zasypki i potencjalnych obciążeń naprężeniem zmniejsza prawdopodobieństwo późniejszych problemów. Podczas montażu jakiegokolwiek zbiornika należy przestrzegać wszelkich instrukcji producenta.

Przygotowanie terenu

Aby właściwie przygotować teren pod wykop, należy odpowiednio wytyczać lokalizację zbiornika (niezależnie od tego, czy są to szamba betonowe 10m3 czy inne). Sprawdź wysokość i orientację zbiornika (-ów) względem projektu. Jeśli instalator nie jest odpowiedzialny za wylot instalacji hydraulicznej, powinien skontaktować się z osobą odpowiedzialną w celu omówienia wymagań dotyczących wysokości, które muszą być spełnione dla przepływu grawitacyjnego. Wysokość wylotu szamba jest kontrolowana przez podniesienie kolejnych elementów, które otrzymują ścieki przez przepływ grawitacyjny; wylot musi być ustawiony wystarczająco wysoko, aby to umożliwić. Szczególnie ważne jest, aby pamiętać, że w systemach, które całkowicie opierają się na przepływie grawitacyjnym, wzniesienie obszaru obróbki gleby jest wzniesieniem kontrolnym. Wszystkie inne elewacje należy określić zgodnie z wysokością obszaru obróbki gleby, aby upewnić się, że nie jest on zainstalowany zbyt głęboko.

Podniesienie wlotu zbiornika dozującego jest kontrolowane przez podniesienie dowolnych poprzednich elementów, które dostarczają do niego ścieki grawitacyjnie; musi być osadzony dostatecznie głęboko. Każdy zbiornik może mieć wiele wlotów z różnymi wysokościami, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę cały ciąg oczyszczania. Aby zminimalizować presję gleby, zapobiec potencjalnej infiltracji wód gruntowych i ułatwić zarządzanie, utrzymuj zbiorniki tak płytko, jak to tylko możliwe.

budowa szmba
Photo by ungvar from Freepik.com

Na obszarach, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki, w wykopie może znajdować się woda, co wskazuje na potrzebę odwodnienia (np. za pomocą rozwiązań takich, jak igłofiltry). Środki te mogą być potrzebne tylko podczas procesu instalacji, ale czasami są wymagane jako stała część systemu. Należy pamiętać, że potrzeba odwodnienia wskazuje, że zagrożenie bezpieczeństwa na miejscu znacznie wzrosło. Należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności oraz wytycznych i standardów.

W celu zainstalowania zbiornika poziomego dno wykopu musi być równe (w razie potrzeby z użyciem materiału podsypkowego) i wolne od dużych kamieni lub gruzu. Niezwykle ważne jest, aby podstawa wszystkich zbiorników była ustabilizowana za pomocą odpowiedniego podłoża. W niektórych przypadkach naturalnie występująca gleba może służyć jako odpowiedni materiał podściółkowy. Jeśli jako podłoże ma służyć gleba rodzima, ważne jest, aby unikać nadmiernego wykopu, aby utrzymać względnie niezakłócone warunki na dnie otworu. W przypadku wystąpienia nadmiernego wykopu i destabilizacji naruszonych materiałów rodzimych może być konieczne użycie czystego materiału ziarnistego w celu przywrócenia prawidłowego wyniesienia.

Nieodpowiednia gleba

Jeśli gleba rodzima nie jest odpowiednia, zbiorniki należy wyłożyć warstwą materiału ziarnistego (materiały nie zagęszczalne, takie jak żwir grochowy, płukana skała lub stabilizowany piasek), aby w pełni podeprzeć dno zbiornika i równomiernie rozłożyć ciężar. Niezależnie od materiału użytego do budowy zbiornika, podłoże do wszystkich zbiorników powinno być wolne od grud, dużych kamieni i gruzu. O ile nie jest używany nieściśliwy materiał podsypki, podłoże należy dokładnie zagęścić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej lub podobnego urządzenia. Skonsultuj się z producentem w celu uzyskania specyfikacji materiałów, które mają być użyte do podsypki zbiorników niebetonowych. Zbiorniki betonowe możesz zakupić na stronie https://szambamamut.pl/

Zachowaj ostrożność podczas używania żwiru grochowego jako materiału podsypkowego, ponieważ z czasem otaczająca gleba i inne drobiny mogą osadzać się w pustych przestrzeniach, powodując osadzanie się wokół zbiornika. Migracją materiałów można zarządzać, celowo umożliwiając wypełnienie pustych przestrzeni podczas procesu instalacji lub podejmując środki zapobiegające przemieszczaniu się po zakończeniu instalacji. Jedną z metod takiego zarządzania jest zalanie żwiru i otaczającego obszaru czystą wodą w celu wprowadzenia gleby do pustych przestrzeni w żwirze.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Planujesz generalną zmianę wystroju mieszkania? To Ci się przyda
/
Planujesz generalną zmianę wystroju mieszkania? To Ci się przyda
Przeczytaj, jak niewielkim kosztem odmienić aranżację mieszkania.
Podział majątku małżeńskiego – jak to wygląda?
/
Podział majątku małżeńskiego – jak to wygląda?
Podział majątku małżeńskiego: kluczowy krok po rozstaniu.
Obsługa prawna dużej firmy – jak to wygląda od środka?
/
Obsługa prawna dużej firmy – jak to wygląda od środka?
Obsługa prawna dużej firmy to skomplikowany proces, który wymaga wysokiego poziomu profesjonalizmu, organizacji i doskonałej znajomości prawa.