Czy niezadowolony sąsiad może zablokować budowę? Nowe prawo budowlane

Wprowadzone jesienią zmiany w prawie budowlanym okazały się być niekorzystne dla sąsiadów, którzy zechcą zablokować inwestycję powstającą obok nich. Wszystko przez niewielką z pozoru korektę w definicji obszaru oddziaływania.

Obszar oddziaływania obiektu

Dotychczas obszar oddziaływania budynku był definiowany na podstawie odrębnych przepisów wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Usunięcie frazy „w zagospodarowaniu’’ może prowadzić do ułatwienia drogi inwestorom przez to, że usunięta została jedna ze stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę. Dotychczas obejmowało ono też właścicieli, użytkowników i użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Dotychczas sytuacje sporne kończyły się przed sądami administracyjnymi, teraz ustawodawca przyspieszył proces budowy, ale ograniczył prawa sąsiadów inwestycji.

Jakie jeszcze zmiany wprowadzono?

Dodatkowe zmiany objęły też między innymi:

  • zmianę schematu projektu budowlanego (podział na trzy części),
  • umożliwienie legalizacji niektórych samowoli budowlanych,
  • doprecyzowanie wymagań dotyczących pozwolenia na budowę lub budowy na zgłoszenie.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.