Rachunki za prąd pójdą w górę. Sprawdzamy ile podrożeją opłaty

W 2021 roku wzrośnie cena energii elektrycznej. Nawet jeśli prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie zaakceptuje proponowanych podwyżek, rachunki wzrosną. Jest to związane z nową opłatą. Co to za ustawa i jaki ma wpływ na Twoje rachunki?

Od nowego roku zacznie być pobierana ustawa mocowa. Jej wysokość będzie uzależniona od stopnia zużycia. Gospodarstwa domowe będą obciążone dodatkową, stałą opłatą raz na miesiąc. Przykładowo rodzina 2+2 zużywa rocznie około 2800 kWh. Zapłacą więc oni miesięcznie więcej o 9,19 zł, co w ciągu roku daje kwotę 110,28 zł. W przedsiębiorstwach należność będzie pobierana za każdą zużytą kWh w dni robocze od godziny 7:00 do 21:00. Nowy akt prawny ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i brak przerw w dostawie prądu w każdej lokalizacji. Uzyskany dochód przeznaczony zostanie na utrzymanie wymaganych rezerw mocy, wynagrodzenia dla uczestników rynku mocy, czyli głównie elektrowni oraz ich modernizację.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.